Eind vorig jaar kreeg Roermond te maken met de grootste asbestbrand uit de historie. Voor het verhalen van de daarbij gemaakte kosten richt de gemeente zich vaak achteraf op de eigenaar van het afgebrande gebouw. Volgens juriste Yvonne Waterman is dit lastig. De Hoge Raad heeft in diverse uitspraken bepaald dat een opstalbezitter een asbestdak in beginsel niet behoeft te verwijderen; het bezit van een asbestdak is niet onwetmatig of onrechtmatig jegens derden. Hierdoor is een eigenaar waarschijnlijk ook niet aansprakelijk voor de gederfde omzet van de ondernemers, jegens de gemeente voor de saneringskosten noch ten aanzien van toekomstige slachtoffers. De mogelijke brandstichters kunnen wel aansprakelijk zijn voor de schade, maar de kans om deze miljoenenschade op kwajongens of hun ouders te verhalen is in de praktijk verwaarloosbaar gering, aldus Waterman. Bron: asbestenbouw.com, 6 februari 2015.