Het sarcomatoide mesothelioom is de meest zeldzame en meest agressieve vorm van maligne mesothelioom en komt vooral voor in het longvlies (98%).
Een studie van 326 dossiers van patienten met deze aandoening bevestigt de relatie met asbestblootstelling, in het bijzonder met amosiet asbest. Verder werd bij 79% van de patienten ook pleurale verdikking (pleurale plaques) geconstateerd en bij 27% de stoflongziekte asbestose. Gemiddeld leefde de groep nog drie maanden na diagnose. Bron: Klebe, S. e.a. (2010).