Minister Cramer heeft de Saneringsregeling asbestwegen derde fase op 18 april 2007 in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze regeling komt de minister eigenaren van asbestwegen en -stroken in de regio gemeenten Hof van Twente en Harderwijk tegemoet in de kosten voor het saneren van asbestbevattende wegen en stroken. Bron: senternovem, 4 mei 2007.