Er wordt door eigenaren van gebouwen met een asbest dak minder haast gemaakt met het saneren daarvan. In het afgelopen jaar was er sprake van een daling van circa 40% ten opzichte van 2019. Er werd naar schatting circa 6,5 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Bron: agriholland.nl/rtv drenthe: 7 januari 21