Certificerende en keurende instellingen (cki’s) in de asbestsector zijn de afgelopen jaren terughoudend geworden als het gaat om het opleggen van sancties. Daarmee worden de strengere regels voor het verwijderen van asbest, die per 1 februari 2012 gelden, niet goed toegepast. Dit concludeert de Inspectie SZW uit een onderzoek nadat sinds februari 2012 een nieuw certificatieschema asbestverwijdering van kracht is gegaan. De minister van SZW meldt hierop in een brief naar de Tweede Kamer dat de onderzoeksresultaten voor hem aanleiding zijn om op korte termijn maatregelen te nemen naar de cki s . De Inspectie SZW zal de uitvoering hiervan op zich nemen. Nadat de maatregelen opgelegd zijn, zal de minister de Kamer hierover informeren. Bron: Inspectie SZW en rijksoverheid.nl, 20 januari 2014.