In de asbestverwijderingsketen is sprake van een aantal ‘overdrachtsmomenten’ tussen gemeenten en andere instanties (Arbeids- en VROM-inspectie, certificerende instellingen). Vooral op deze momenten blijkt een goede samenwerking van belang. Een goede samenwerking is namelijk voorwaarde voor een goede handhaving van de asbestregelgeving die volgens diverse onderzoeken te wensen over laat. Bron: www.bwtinfo.nl, 21 februari 2007. Meer www.bwtinfo.nl