Grootschalige asbestincidenten komen in de nabije toekomst vaker voor. Om incidenten niet uit te laten groeien tot rampen, zouden met name verzekeraars vaker hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat is de eensgezinde conclusie van vier (ervarings)deskundigen uit de asbestbranche. Gebouweigenaren zijn soms niet of onvoldoende verzekerd tegen de gevolgen van een asbestbrand, maar even vaak vervalt een calamiteit in een langdurig juridisch steekspel tussen gedupeerden en verzekeraars. Volgens de vier zouden verzekeringsmaatschappijen vaker hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en soms ook ruimhartiger moeten zijn in de afhandeling van de schade. Ook zouden verzekeraars al in een vroeger stadium mee moeten denken over tijdige vervanging van een asbestdak, eventueel in combinatie met zonnepanelen. Bron: Cobouw, 5 januari 2016