In opdracht van het ministerie van SZW heeft het RIVM een verkennend onderzoek gedaan naar gezondheiddsschade door blootstelling aan stoffen op de werkplek. De onderzoekers concluderen dat mesothelioom, asbest-gerelateerde longkanker en asbestose vrijwel uitsluitend worden veroorzaakt door hoge dan wel langdurige blootstelling aan asbest. Dergelijke blootstellingen werden (worden) vrijwel uitsluitend aangetroffen in arbeidssituaties. Voor de totale bevolking bedraagt de ziektelast van deze ziekten 11.300 DALY’s. De sterfte bedraagt jaarlijks 778 gevallen. DALY staat voor ‘Disability Adjusted Life Years’, waarin vroegtijdige sterfte en jaren doorgebracht met ziekte op gewogen wijze bij elkaar worden opgeteld. Bron:Agriholland Nieuws, 30 september 2005. Meer http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320100001.pdf