Asbest is de belangrijkste oorzaak van arbeidsgerelateerde kankersterfte wereldwijd. In het Verenigd Koninkrijk zal de mesothelioomincidentie naar schatting tussen 2015 en 2020 oplopen tot 2500 mensen per jaar. Het gebruik van asbest is hier verboden sinds respectievelijk 1985 voor amosiet en crocidoliet en sinds 1999 voor chrysotiel. Omdat asbest nog overal zit, levert het nog steeds risico op voor mensen die via hun werk daarmee in contact komen. Het is nog onduidelijk vanaf welke hoeveelheid asbestvezels in de lucht onveilig zijn. Er is bovendien nog geen betrouwbare manier waarop asbestgerelateerde ziekten in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt. Bron: Sen, D. (2015).