Het risico op mesothelioom neemt toe tot ca. 40 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling. Daarna vlakt het af. Bron: Barone Adesi, F. e.a. (2019)