Na een meta-analyse van 160 studies constateert Moon grote verschillen in risico op longkanker door asbestblootstelling bij verschillende populaties. Algemene percentages kunnen daarom niet worden berekend. Het geschatte risico is sterk afhankelijk van het type populatie waarvoor wordt geschat. Bron: Moon, E.K. e.a. (2013).