Ook al zijn op longfoto’s geen afwijkingen zichtbaar, toch lopen oud-werknemers van een asbestcementfabriek in de Amerikaanse staat Ontario 20 tot 25 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling een hoger dan gemiddeld risico op longkanker aldus Finkelstein. Yano constateerde bij Chinese asbesttekstielwerkers een sterk verband tussen blootstelling aan chrysotiel (wit) asbest en het risico op longkanker. Bron: Finkelstein e.a. (2010), Yano e.a. (2010).