Bourgault berekende het risico op asbestziekten van inwoners van het Canadese Thetford Mines, de plaats bij de gelijknamige inmiddels niet meer werkzame asbestmijn. Zij constateert dat hun extra risico op asbestziekten verwaarloosbaar is als de normen die doorde Canadese overheid zijn gesteld als basis voor de berekening worden genomen. Deze conclusie zou later vergeleken moeten worden met de werkelijke sterfte aan asbestgerelateerde ziekten in deze plaats. Bron: Bourgault, M.H. e.a. (2013).