Brits onderzoek onder asbestverwijderaars laat zien dat degenen die op jonge leeftijd zijn blootgesteld of langdurig asbestcontact hebben gehad een relatief hoger risico hebben op de ziekte mesothelioom.
De verschillende beschermingsmethodes die gebruikt werden lijken geen invloed te hebben op het overlijdensrisico. Bron: Frost, G. et al. (2008). Occupational exposure to asbestos and mortality among asbestos removal workers: a Poisson regression analysis. British Journal of Cancer 99 (5): 822-29.