In de Turkse Diyarbakir provincie komt asbest in de natuur voor als onderdeel van het gesteente Ophioliet. Abakay constateerde dat mesothelioom vaker dan gemiddeld voorkwam bij mensen die in de omgeving van asbestconcentraties woonden en dan vooral in de hoek waar de wind het meest op stond. Abakay, A. e.a. (2015).