Harderwijk en Goor, waar op zeer grote schaal asbest in het milieu terecht is gekomen, krijgen hulp van het rijk bij de sanering. Die toezegging deed staatssecretaris Van Geel op 31 mei in de Vaste Kamercommissie voor VROM. Dat er grote bedragen zijn gemoeid met de sanering blijkt uit een onderzoek van de provincie Gelderland, dat de saneringskosten voor Harderwijk en

Berkelland heeft geraamd op honderd miljoen. Deskundigen verschillen van mening over de gevaren die de asbestwegen op dit moment voor de volksgezondheid geven. TNO-onderzoeker drs. Peter Tromp meent dat alle asbestwegen onmiddellijk moeten worden afgesloten. Gelders milieugedeputeerde René van Diessen vindt dat “draconische maatregelen” die voor een deel van de wegen niet direct nodig zijn. Het verschil tussen de asbestwegen in Harderwijk en Twente is dat in Twente het asbest-afval op de wegen werd gestort. Dat levert in droge periodes stofwolken op met kankerverwekkende asbestvezels. Op de Veluwe werd het asbestafval vaak afgedekt met een laag zand. Bron: De Stentor, 31 mei 2006.