Haber onderzocht de medisch dossiers van 238 Amerikaanse mesothelioompatienten bij wie de diagnose tussen 1977 en 2009 was gesteld. Bij 91% was een relatie met asbestblootstelling aanwijsbaar. De gemiddelde leeftijd was 70 jaar bij diagnose. De gemiddelde latentietijd was 48,5 jaar en bij vrouwen langer dan bij mannen. Patienten leefden gemiddeld nog 8,8 maanden na diagnose. Bron: Haber & Haber (2010).