Bij 44% van de installatiebedrijven is minder dan een kwart van de uitvoerend medewerkers opgeleid in het herkennen van asbest. Daartegenover staat dat het overgrote deel van de woningcorporaties werknemers een opleiding biedt voor het herkennen van asbest. Dit zijn uitkomsten van de Nationale AsbestEnquete 2016. Deze enquete wordt jaarlijks in opdracht van asbestonderzoeksbureau SGS-Search gehouden onder professionals die met asbestbeheer te maken hebben. Een andere uitkomst is dat in 63% van de gemeente nog geen maatregelen genomen is om het saneren van asbestdaken voor 2024 te stimuleren. Bron: SGS Search, september 2016