In vergelijking met de industrie en de publieke vastgoedsector lopen woningcorporaties voorop bij het asbestveilig maken van hun vastgoed. Dit is een van de uitkomsten van de Nationale AsbestEnquete 2014. Deze enquete wordt jaarlijks in opdracht van asbestonderzoeksbureau Search gehouden onder professionals die met asbestbeheer te maken hebben. Een andere conclusie is dat structurele voorlichting van medewerkers en onderhoudspartijen achterblijft. De communicatie met bewoners staat inmiddels hoog op de agenda, maar vooral voor mensen die werken in een omgeving met asbesttoepassingen is nog wat te verbeteren. Verder is de manier waarop gemeentelijke milieuhandhavers toezicht houden op de asbestketen de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. En zien saneerders grote verschillen tussen individuele inspecteurs die hun werk controleren. Bron: Search BV, Kennisplatform asbest, juli 2014.