De Britse Health and Safety Executive, een overheidsautoriteit, inspecteerde tussen april 2013 en januari 2014 bij 153 scholen op asbest. Het ging om een aselecte steekproef. Bij 13% moest actie worden genomen om de aanwezige asbest beter te beheren. 29 % van de scholen kreeg een brief met advies. Bij 71% was geen actie nodig of kon met mondeling advies worden volstaan. Bron: HSE, 23 juni 2014.