Meer dan de helft van door verzekeraar Marsh geenqueteerde gebouwbeheerders geeft aan dat er asbest aanwezig is in de scholen die men beheert. Bijna een kwart weet niet of de gebouwen asbest bevatten. Slechts 35% heeft het gehele risico in kaart gebracht. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat er geen Asbest Risico Inventarisatie en Evaluatie is gemaakt of niet te weten of dat is gebeurd. Deze specifieke RI&E is niet verplicht maar heeft juist ten doel om de risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen. Bron: Facility Management, 28 februari 2011.