De Tweede Kamer heeft op 26 april jl. vijf moties aangenomen inzake het asbestbeleid. Samengevat:
1. kosten en procedures voor asbestverwijdering moeten voor particulieren betaalbaarder en aantrekkelijker worden gemaakt;
2. verhuurders moeten huurders gaan informeren als een woning asbest bevat;
3. de pakkans bij illegale asbestverwijdering moet omhoog;
4. scholen moeten direct maatregelen treffen als er sprake is van direct asbestgevaar;
5. er moet een protocol komen dat duidelijk maakt op welke wijze een ziekenhuis moet handelen als er sprake is van asbest. Bron: Tweede Kamer.nl, 21 en 26 april jl.