Het Franse asbestslachtoffercompensatiefonds FIVA heeft in 2009 6645 nieuwe claims in behandeling genomen, iets meer dan in 2008 (6563). In bijna 80% gaat het om slachtoffers die via het werk aan asbest zijn blootgesteld. 94% is man. In 2/3de van de gevallen gaat het om een aanvraag voor vergoeding wegens pleurale plaques (2.840), 18,8% voor asbestgerelateerde longkanker (793), 8,7% voor mesothelioom (369) en 5,2% voor asbestose (221). De gemiddelde leeftijd varieert van 63,3 jaar bij asbestgerelateerde longkanker, 68,1 bij asbestose tot 69,4 bij mesothelioomslachtoffers. De grootste groep komt uit de regio Nord-Pas de Calais. Bron: FIVA, november 2010.