Het Europees Parlement heeft via een resolutie aanbevelingen voor beleid t.a.v. asbest uit een rapport aangenomen. De inhoud van dit rapport is grotendeels in lijn met de doelstellingen van de Europese Federatie van Vakorganisaties en asbestslachtofferorganisaties. Het vraagt om beleid dat werknemers en bevolking effectief tegen asbest beschermt, o.a. door een openbaar register van asbesthoudende gebouwen op te zetten en benodigde kwalificaties en training van asbestverwijderaars vast te stellen. Verder adviseert het rapport te streven naar betere compensatie van asbestslachtoffers, geen uitzonderingen meer toestaan op de invoer van asbest en een verbod op export van asbest naar ontwikkelingslanden. Bron: Targeted News Service, 25 januari, Cobouw, 9 maart 2013.