Onderzoekers van de Britse Health and Safety Executive concluderen op basis van een cohort-onderzoek onder bijna 100.000 mensen die met asbest hebben gewerkt dat er enig bewijs is om aan te nemen dat beroepsmatige blootstelling aan asbest samenhangt met de sterfte aan hart- en vaatziekten bij deze groep. Bron: Harding, A.H. e.a. (2012).