De ontwikkeling in het asbestgebruik heeft in verschillende rijke westerse landen op dezelfde manier de economische groei tot een bepaald niveau gevolgd. Daarna bleef de economie nog enige tijd bleef groeien, maar nam het asbestgebruik af.
Ontwikkelingslanden volgen op dit moment dezelfde weg, maar kunnen deze nu nog keren door tijdiger maatregelen te nemen om het gebruik van asbest te beperken. Bron: Le, G. V. e.a. (2010).