Frans cohortonderzoek wijst op een relatie tussen asbestblootstelling en het risico op darm- en slokdarmkanker. Bron: Boulanger, M. e.a. (2015).