Volgens Carbone e.a. (2011) is alleen bij mannen een sterke relatie aanwijsbaar tussen asbestblootstelling en het ontstaan van pleuraal mesothelioom (longvlieskanker). Bij vrouwen is die relatie veel zwakker; daar is bij slechts 30% asbestblootstelling als oorzaak aanwijsbaar. Bij peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker) is die relatie bij zowel mannen als vrouwen zwak; bij 30% van de mannen wordt asbestblootstelling als oorzaak gevonden, bij vrouwen is die relatie te zwak of niet aanwijsbaar. Andere oorzaken lijken dus vooral bij vrouwen van belang te zijn, zoals erfelijke aanleg, bestraling, virale infectie of blootstelling aan het mineraal erioniet. Bron: Carbone, M. e.a. (2011).