Of het inademen van asbeststof hart- en vaatziekten kan veroorzaken is onduidelijk.
Sjogren (2009) adviseert nader onderzoek. Er zijn wel verschillende studies die zo n relatie aantonen. Andere studies wijzen op een relatie tussen het hebben van pleurale plaques of asbestose en het risico op hart- en vaatziekten. Bron: Sjogren, B. (2009). Letters. Mortality among British asbestos workers. Occup. Environ. Med. December 2009, 66, nr. 12, p. 854.