Stallen en schuren van boerderijen worden te vaak gesloopt zonder dat de regels voor het verwijderen van asbest worden nageleefd. Dit blijkt uit controles van het Fries milieuoverleg. De onderzoekers wijten dit aan de hoge kosten die gepaard gaan met het inschakelen van externe deskundigen.

Bron: Leeuwarder Courant, 28 mei.

Meer http://www.leeuwardercourant.nl/…