In de laatste drie maanden zijn in New York drie politie-agenten en twee brandweermannen die aan de reddingsoperatie van 11 september 2001 hebben meegewerkt aan kanker overleden. De oudste was 44 jaar.
Zij maakten deel uit van de 70.000 reddingswerkers die tijdens de operatie op Ground Zero aan allerlei gevaarlijke stoffen, waaronder ca. 1000 ton asbest zijn blootgesteld. Er zijn geen officiele cijfers over het aantal sterfgevallen ten gevolge van de reddingsoperatie. Volgens het New York state health department zijn sinds 11 september 2001 812 reddingswerkers overleden, maar men kan niet aangeven hoeveel sterfgevallen direct aan de operatie zijn gerelateerd. Bron: Guardian unlimited, 11 november 2009.