De rechtbank Rotterdam oordeelde op 29 april jl. dat Eternit tussen 1969 en 1994 onrechtmatig heeft gehandeld door de afnemers van haar producten niet, althans niet adequaat, te waarschuwen voor het gevaar verbonden aan het gebruik, het verwerken en bewerken van Eternit-producten, die wit asbest bevatten
Het causaal verband tussen het onrechtmatig handelen van Eternit en de door een aannemer geleden schade is voldoende komen vast te staan. De aannemer had tussen 1962 en 1994 regelmatig met asbesthoudende Eternit-producten gewerkt in is inmiddels aan de ziekte mesothelioom is overleden. Er is sprake van eigen schuld aan de zijde van de aannemer, nu deze als (kleine) zelfstandig ondernemer een eigen verantwoordelijkheid had om zich op de hoogte te stellen van de op zijn vakgebied belangrijke ontwikkelingen. De rechtbank komt tot het oordeel dat 20% van de schade voor eigen rekening van de aannemer dient te blijven. De hoogte van de immateriële schade wordt gesteld om 50.000 euro. Bron: Rechtspraak.nl: rechtbank Rotterdam, 29 april 2009, BI8604.