In juni 2006 bepaalde de Rotterdamse voorzieningenrechter dat Eternit in ieder geval in de periode vanaf 1969 tot 1979 ten onrechte niet heeft gewaarschuwd voor de aan het werken met asbest verbonden gezondheidsrisico’s. De man had in zijn werk als zelfstandige in de jaren 60 en 70 met asbestgolfplaten van Eternit gewerkt en had daardoor in 2005 de ziekte mesothelioom gekregen. De rechter stelt dat de man ook een eigen verantwoordelijkheid had om zich op de hoogte te stellen van de op zijn vakgebied belangrijke ontwikkelingen. In dat kader had hij kennis kunnen nemen van een brochure van de Arbeidsinspectie uit 1971 waarin uitdrukkelijk werd gewaarschuwd voor het werken met asbest. De voorzieningenrechter gaat daarom vooralsnog uit van een component “eigen schuld” van 50%. In een bodemprocedure zal dit eigenschuldverweer verder worden beoordeeld. Bron: Meijer, 2007. Jurisprudentie – Nr. 11 Vrz-rechter Rb. Rotterdam 1 augustus 2006. Milieu & Recht, 34, 1, p. 38.