Een in 2008 aan mesothelioom overleden timmerman is vanaf 1974 in ieder geval tot 1979 jaarlijks met een zekere regelmaat blootgesteld aan asbest door het be- en verwerken van producten van voormalig asbestproducent Eternit. Laatstgenoemde heeft hoewel dat op haar weg lag in ieder geval tot 1979 nagelaten tegen dit gevaar te waarschuwen. Vaststaat dat het bedrijf in die jaren haar producten nog niet voorzag van waarschuwingslabels. De rechtbank Roermond concludeert daarom dat Eternit onzorgvuldig en dus onrechtmatig ten opzichte van de timmerman heeft gehandeld. Als motivatie voor de toegekende immateriele schadevergoeding van 51.395 euro oordeelt de rechtbank dat het door het Instituut Asbestslachtoffers gehanteerde normbedrag maatschappijbreed als redelijk en juist wordt geaccepteerd en het dat het een redelijke afspiegeling vormt van bedragen die in soortgelijke gevallen worden uitgekeerd. Bron: Rechtbank Roermond, 7 september 2011.