Voor het eerst houdt een Nederlandse rechter een bedrijf aansprakelijk voor een asbestprodukt dat schade heeft veroorzaakt aan een klusser: iemand die in zijn eigen tijd, buiten zijn werk, het asbestprodukt had gebruikt en daardoor ziek is geworden. Het bedrijf Nefalit (voorheen Asbestona) moet een voorschot van € 30.000 betalen aan een 59-jarige man met mesothelioom. De man had in 1976 asbesthoudende vloerplaten verzaagd tijdens de verbouwing van een huis in Elsloo. De rechter stelt dat Nefalit in 1976 had kunnen weten dat asbest kan leiden tot mesothelioom en nagelaten heeft voor de gevaren te waarschuwen. De rechter neemt bij voorhand aan dat de ziekte ontstaan is door blootstelling aan asbest en kent daarom het voorschot toe. Het beroep van Nefalit op verjaring is onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Bron: rechtbank Maastricht, 16 april 2007, 117841 / KG ZA 07-92.