De rechtbank Almelo oordeelt dat de nabestaande van een mesothelioomslachtoffer zijn vordering tot schadevergoeding niet binnen een redelijke termijn heeft ingesteld, namelijk pas ruim anderhalf jaar na de aansprakelijkheidsstelling.
Een termijn van zes maanden was in deze verjaarde zaak bijvoorbeeld wel redelijk geweest. De echtgenoot van een vrouw die begin 2007 aan mesothelioom was overleden had voormalig asbestproducent Eternit aansprakelijk gesteld. De vrouw zou in 1971 aan asbest zijn blootgesteld bij het bewerken en verwerken van asbestcementplaten die door Eternit geproduceerd en geleverd waren. Bron: Rechtspraak.nl, datum uitspraak: 24 januari 2009.