De kwaliteitssystemen werken slecht, de asbestbranche is versnipperd en de achterban voelt zich niet gehoord, aldus secretaris Woreel van de branchevereniging Asbest.