TNO en RIVM hebben onderzocht wat de praktische consequenties zijn van het advies van de Gezondheidsraad dat de normen voor blootstelling aan asbest moeten worden aangescherpt. Het rapport draagt concrete oplossingen en aanbevelingen aan om het advies van de Gezondheidsraad in de praktijk te implementeren. In een beperkt aantal zaken is nader onderzoek nodig om de door de gezondheidsraad geadviseerde concentraties naar in de praktijk hanteerbare toetsingswaarden te kunnen vertalen. Het rapport is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. Bron: Rijksoverheid.nl, 14 september 2010, IAS Nieuws, politiek d.d. 6 juni 2010