Volgens het Amerikaanse “Institute of Medicine” is er voldoende bewijs om een oorzakelijk verband tussen asbestblootstelling en kanker aan het strottenhoofd (larynx kanker) aan te nemen. Voor maag- en darmkanker en kanker in de keelholte is dit bewijs onvoldoende. Wel zijn er aanwijzingen voor een relatie tussen deze kankersoorten en asbest. Het “Institute of Medicine” is een tak van de Amerikaanse National Academy of Sciences. In opdracht van de Senaat heeft het instituut onderzocht of asbest, buiten mesothelioom en longkanker, ook een relatie heeft met andere kankersoorten. Volgens het CBS overleden in 2005 227 mensen aan kanker aan het strottenhoofd. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 8 juni 2006, CBS Statline. Meer http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/newsfiche.asp?pk=631