In juni heeft HESA, de �’health and safety’ afdeling van het instituut van de Europese Vakbeweging, een speciale nieuwsbrief gewijd aan de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van asbest in de wereld. Hoewel er sinds 1 januari 2005 een totaal verbod op asbest van kracht is in de EU is er nog geen reden tot optimisme. In landen als Brazilië, Canada, Rusland en verschillende ontwikkelingslanden wordt nog volop asbest geproduceerd en gebruikt. Bovendien verwachten EU-experts dat er tot het jaar 2030 alleen al in West Europa zo’n 500.000 mensen aan asbest gerelateerde kanker zullen overlijden. Bron: The Health and Safety Department of the European Trade Union Institute (HESA), 12 september 2005. Meer http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsletter/files/Newsletter27p7-21.pdf