Naar aanleiding van een verontrustend artikel in Trouw is in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland het rapport Erosie van asbestdaken openbaar gemaakt. Het onderzoek bevestigt twee hypotheses: 1) De bodem van de afwateringszone van dakgootloze asbestdaken is belast met asbesthoudend materiaal en/of respirabele vezels; 2) De omvang van deze belasting is in ruimtelijke zin beperkt. Dat wil zeggen dat  tienduizenden locaties aanvullende acties behoeven. Acties kunnen zich dan richten op het bevestigen dan wel wegnemen van de asbestverdenking, alsmede op het elimineren van eventuele humane risico’s van de respirabele fractie. Bron: asbestenbouw.com, 5 maart 2015.