Het is na het debacle met asbestschip Otapan niet gelukt om voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nogmaals milieuwetten overtreden. Dat staat in een onderzoeksrapport dat maandag is gepresenteerd.
Zo zijn er nog te weinig maatregelen om gevoelige dossiers snel te signaleren. Staatssecretaris Wilma Mansveld neemt de aanbevelingen van de commissie over. Ze ziet ook dat er veel is verbeterd maar dat op gebieden als samenwerking en communicatie nog moet worden doorgepakt. Volgens Mansveld is het belangrijk dat de integriteit van de overheid boven elke twijfel is verheven. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij de regels kennen en naleven, aldus de staatssecretaris. Bron: ANP, rijksoverheid.nl, 3 december 2012.