Het ministerie van VROM had niet mogen instemmen met de uitvoer van het asbestschip Otapan naar Turkije. Dat heeft de Raad van State op 21 februari j.l. bepaald. Greenpeace had beroep aangetekend tegen de vergunning van het ministerie van Vrom en is in het gelijk gesteld. Vrom had het schip eerst grondig moeten laten inspecteren. Bron: Trouw, Raad van State – uitspraken, 21 februari. Meer http://www.raadvanstate.nl/