Een locatie is per definitie asbestverdacht als er puin of (lichte) sporen van puin aanwezig zijn. Kun je het tegendeel niet bewijzen, dan staan er forse straffen op. Bovendien bestaat de kans dat het werk wordt stilgelegd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft scherper dan ooit. Reden daarvan is een uitspraak van de Raad van State, eind 2016. Een bedrijf had terecht een last onder dwangsom gekregen omdat het puin in de bodem op een locatie niet aangemerkt had als asbestverdacht. Anton Roeloffzen van de Milieudienst Rijnmond meent dat er veel meer aandacht moet komen voor asbestverdachte bedrijfstakken, vooral als ze met niet-hechtgebonden asbest hebben gewerkt. Te vaak wordt er alleen gekeken naar wat we zien.
Bron: asbestmagazine.nl, 24 maart 17