Op 26 januari jl. bestond het Instituut Asbestslachtoffers tien jaar. Deze mijlpaal was een aanleiding voor twee publicaties die inmiddels zowel in druk als op de IAS-website zijn gepubliceerd.
Het gaat om een verslag over de aanloop en de eerste tien jaar van het instituut en een verslag over het lustrumcongres dat op die dag plaatsvond met als thema: 10 jaar IAS zorgvuldig, snel en laagdrempelig. Bron: IAS, 27 april 2010.