Het in een vroeg stadium screenen van asbestwerkers op symptomen van longkanker en andere longziekten lijkt geen excessieve angst op lange termijn te veroorzaken, noch andere negatieve psychologische effecten.
Vierikko e.a. concluderen dit na onderzoek bij 633 werknemers die aan asbest zijn blootgesteld. De screening werd gedaan aan de hand van een ct-scan, een beeldvormende techniek. Bron: Vierikko, T. e.a. (2009).