Asbestsanering wordt straks 10 procent duurder door de nieuwe afvalstoffenheffing. Dat stelt de vereniging voor aannemers in de sloop- en asbestsaneringssector (Veras). Voor de jaren 2015 en verder heeft het herfstakkoord 100 miljoen aan structurele opbrengsten begroot; dat betekent een afvalstoffenheffing van 51 euro per ton gestort afval. De slopers zijn bang dat de extra kostenverhoging voor asbestverwijdering illegaal verwijderen en illegaal storten van asbest in de hand zal werken. De brancheorganisatie wijst erop dat de afvalstoffenheffing op deze manier haaks staat op het rijksbeleid voor versnelde asbestsanering. Veras stelt daarom voor om asbest vrij te stellen van de afvalstoffenheffing. Volgens staatssecretaris Weekers (Financien) is de kans op illegaal storten klein. Er wordt nog maar een kleine hoeveelheid afvalstoffen gestort. Daarbij gaat het voor het grootste deel om specifieke afvalstoffen die redelijk tot goed traceerbaar zijn tot de oorspronkelijke producent. Ook waren er voor 2012, toen er nog een stortbelasting was, geen signalen dat er illegaal werd gestort, aldus de staatssecretaris in de Tweede Kamer. Bron: Cobouw, 12 november 2013.