Longarts dr. Robin Cornelissen is op 8 april jl. aan de Erasmus Universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar immuuntherapie op maat voor de behandeling van mesothelioom. Cornelissen concludeert in zijn dissertatie dat immuuntherapie op maat de sleutel is voor een effectieve tumorgerichte therapie welke gebruikt maakt van anti-tumor gerichte immuuncellen (The Good), pro-tumor gerichte cellen tegengaat (The Bad) om zodoende de tumor (The Ugly) uit te schakelen. Bron: Cornelissen, R. (2015). The Tumor and its Microenvironment in Mesothelioma. The Good, The Bad and The Ugly. Erasmus Universiteit Rotterdam, april 2015.