Op donderdag 26 januari 2012 vond in het SER-gebouw het symposium het IAS anno 2012 plaats . Tijdens dit symposium werd de Prof. Job de Ruiter-prijs uitgereikt aan Jan Tempelman, medewerker van TNO. Deze prijs, die om de twee jaar wordt uitgereikt, is voor iemand die zich zeer onderscheiden heeft op het gebied van de asbestproblematiek en de asbestslachtoffers. De eerste keer werd deze prijs in 2010 uitgereikt aan de naamgever, prof. Job de Ruiter, bij het lustrumcongres van het Instituut Asbestslachtoffers dat toen 10 jaar bestond. De Prof. Job de Ruiter-prijs 2012 is uitgereikt aan Jan Tempelman, die zijn gehele beroepsleven bij TNO gewijd heeft aan het doen van asbestonderzoek en het bedenken van meetmethoden hiervoor, het communiceren over de ernstige gevaren van asbestblootstelling en adviseren ten behoeve van het veilig verwijderen van asbest. Jan Tempelman wordt in binnen- en buitenland beschouwd als topexpert op zijn gebied.