De Britse Health and Safety Executive heeft een prijs gekregen voor een in september 2014 gelanceerde asbestgedrags-veranderingscampagne. Deze was gericht op vakmensen die het grootste risico lopen op blootstelling aan asbest. Onderdelen waren de verspreiding van 200.000 asbestveiligheidskits en de ontwikkeling van een web-applicatie die helpt bij het signaleren en herkennen van asbest en aangeeft hoe er mee om te gaan. Bron: HSE, 16 juni 2015.